16 Μαρτίου, 2020

Γενική Συνέλευση Φίλων Μουσείου Μπενάκη – 2020

Αρ. Πρ: 21/2020

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί Φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή της ΠΝΠ για απαγόρευση των συναθροίσεων, προκειμένου να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία έναντι το κορωνοϊού (COVID -19), το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη», αποφάσισε να αναβάλει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Κατόπιν των έκτακτων αυτών μέτρων και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, στο χώρο του Κυλικείου του κεντρικού κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1), ώρα 5.00μ.μ. Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 5.00μ.μ., στον ίδιο χώρο, με όσα μέλη παρευρεθούν (άρθρο 9).

Επειδή εκ πείρας γνωρίζουμε ότι, η απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία δεν επιτυγχάνεται ποτέ, παρακαλούμε να παρευρεθείτε οπωσδήποτε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, στο χώρο του Κυλικείου του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1) ώρα 5.00μ.μ.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, Γραμματέα και 4 ψηφολεκτών.
 2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2019.
 3. Υποβολή του Ισολογισμού, Απολογισμού 2019 και Προϋπολογισμού 2020 προς έγκριση. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  (άρθρο 10).
 4. Ερωτήσεις επί των θεμάτων ισολογισμού, απολογισμού και προϋπολογισμού.
 5. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Έγκριση αναγκαστικής παράτασης της θητείας των τριών αποχωρούντων μελών του Δ.Σ. και των μελών της Ε.Υ. μετά την 31.3.2020 και έως σήμερα, χωρίς η παράταση να προσμετράται στο ετήσιο χρονικό διάστημα μη επανεκλεξιμότητας αυτών (άρθρο 11), έγκριση λήξεως της θητείας των τριών νέων μελών του Δ.Σ. στην τακτική Γενική Συνέλευση 2023 (άρθρο 8) και έγκριση λήξεως της θητείας της νέας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων στην τακτική Γενική Συνέλευση 2021 (άρθρο 11).
 7. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης.
 8. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό Έτος 2020 (άρθρο 17).
 9. Έκθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και σχετική εισήγηση.
 10. Εκλογή τριών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.
 11. Εκλογή τριών μελών για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Για να σας διευκολύνουμε στην εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σας αποστέλλουμε τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση. Τα σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα σας χορηγηθούν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τον Ισολογισμό 2019, Απολογισμό 2019, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2019 και τον Προϋπολογισμό 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο                            Για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Αρβανιτόπουλος Σταύρος                                 Βαφιαδάκη Φανή
Βερβέρογλου Απόστολος                                   Γαβρίλη Μαρία
Σεβαστάκη Ελευθερία                                       Δρίβας Γιάννης
Στέα Τίνα                                                              Μελά-Ζαρκαδούλα Αλεξάνδρα
Τσιμπιροπούλου Ρωξάνη                                   Πιτταρά Φαίδρα

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 11) οποιοδήποτε από τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του Σωματείου, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί με σχετική δήλωσή του προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να είναι υποψήφιο στις αρχαιρεσίες. Η συμμετοχή των τακτικών μελών στη Γενική Συνέλευση προϋποθέτει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το Σωματείο. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί με γραπτή εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο μέλος, που δεν έχει προσέλθει αλλά είναι ταμειακώς εντάξει (άρθρο 7 & 8).

O Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Πισιμίσης                                                       Νίκος Καρράς

Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 (σελίδα 1)
Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 (σελίδα 2)