Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα προνόμια των «Φίλων»;
Ποιό είναι το ωράριο του Γραφείου των Φίλων;
Μπορεί ένα μη μέλος να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Σωματείου;
Υπάρχει οικογενειακή συνδρομή;
Με ποιο τρόπο μπορώ να πληρώσω την ετήσια συνδρομή μου στο Σωματείο;
Με ποιο τρόπο μπορώ να εξοφλώ το αντίτιμο της συμμετοχής μου στις εκδηλώσεις του Σωματείου;
Μπορώ να συμμετέχω στις εκδηλώσεις των Φίλων, εάν δεν έχω εξοφλήσει την συνδρομή μου;
Μπορώ να εξοφλήσω το αντίτιμο της συμμετοχής μου σε εκδήλωση την ημέρα της εκδήλωσης;
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη συμμετοχή μου σε εκδήλωση την τελευταία στιγμή ή να επικοινωνήσω με τον Συνοδό της Ομάδας;