Όροι και Προϋποθέσεις

 

Όροι χρήσης

1. Η Ιστοσελίδα αποτελεί τον δικτυακό τόπο του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη για να περιηγηθεί μέσω αυτής.
Ο Ιστότοπος προσφέρεται για έρευνα και ενημέρωση του κοινού.
Κάθε χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική από τον χρήστη ανάγνωση, κατανόηση και συμμόρφωση με το περιεχόμενο των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου καθώς και η, εν γένει, συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο και τις αρχές αυτού, άλλως ενδεχόμενη παραβίαση τόσο του εθνικού δικαίου, εν γένει, όσο και των παρόντων όρων χρήσης, επισύρει κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του Ιστοτόπου, ο οποίος προστατεύεται ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογή έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Τα διακριτικά γνωρίσματα του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ για εμπορικούς σκοπούς, ενώ αντίθετα επιτρέπεται αυτή αφενός για ιδιωτική χρήση και αφετέρου για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον δικτυακό τόπο του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ) χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα αρχεία ή δεδομένα , που είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), φέροντα σχετική προς τούτο ένδειξη, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), για τις οποίες το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη.
4. Το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του δικτυακού του τόπου, για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να ενημερώνεστε σχετικά μέσω της παρούσης σελίδας.

 


 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η προστασία και ο σεβασμός  των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση για το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ και  λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για  την επεξεργασία τους.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά στα μέλη του Σωματείου, τους επισκέπτες, τους υποστηρικτές, τους χορηγούς/δωρητές και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διατηρεί κάποιου είδους σχέση με το Σωματείο, είτε χρησιμοποιεί τον επίσημο ιστότοπό του ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε επισκέπτεται τους χώρους των γραφείων του (Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα) ή των εκδηλώσεών του και λαμβάνει μέρος στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αυτό πραγματοποιεί.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), που είναι ευρέως γνωστός ως «ΓΚΠΔ» και ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή.

 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόν;

Υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, είναι το:

Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου – Γκίκα/Μουσείο Μπενάκη, οδός Κριεζώτου3, ΤΚ 10671 Αθήνα, Τηλ: 2107229958, Φαξ: 2107298183, E-mail: info@filoibenaki.gr

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα και για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας

  • Στην περίπτωση που κάποιος γίνεται μέλος/υποστηρικτής/δωρητής ή χορηγός του Σωματείου

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό), συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (συνοδεύει την αίτηση εγγραφής μελών).

  • Κατά τη συμμετοχή σας στις διάφορες εκδηλώσεις

Δεδομένα εικόνας  ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με τον χώρο ή/και τις δράσεις μας, καθώς και δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) που συλλέγονται από την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού για λόγους ασφαλείας.

Σκοποί επεξεργασίας

Το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Για διοικητικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση των συνδρομών, εγγραφών και δηλώσεων συμμετοχής που πραγματοποιείτε προς διευκόλυνση των επιλογών σας και για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.
  • Για την έκδοση εισιτηρίων ή/και καρτών συνδρομής και για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με τις δράσεις μας.
  • Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σημειωτέον ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή μέσω email στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1.

 1. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ, όταν συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας ή άλλα προγράμματα, καθώς και όταν αποφασίσετε να γίνετε μέλος/υποστηρικτής/χορηγός ή δωρητής του Σωματείου μας.

 1. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κλπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου. Σημειώνουμε πως απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μας.

 1. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 1. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας/χρήση των cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή  προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταύτιση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεχθεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του ΓΚΠΔ:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε τον περιορισμό της εν λόγω επεξεργασίας, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος.
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
  • Ανάκληση της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
  • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης, εάν συντρέχει περίπτωση.

Λάβετε υπ’ όψιν ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν είναι απόλυτη και ενδέχεται να υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/), σε περίπτωση που διατηρείτε απορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας τους.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και για τις όποιες περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα με το σχετικό αίτημά σας στη διεύθυνση info@filoibenaki.gr

 1. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε, βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 1. Ενημέρωση και τροποποίηση

Το Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες και προϊόντα μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 15/11/2023.