Εκδόσεις Μουσείου

Το Σωματείο, από την ίδρυσή του προσφέρει στο Μουσείο, εμπλουτίζοντας με αντικείμενα τις πλούσιες και μοναδικές συλλογές του. Γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Μουσείου. Συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των κτηρίων του Μουσείου, καταβάλλει τους μισθούς εκτάκτων συνεργατών για την εκτέλεση ορισμένου έργου, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις του Μουσείου και γενικά προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες όλων των κτηρίων του Μουσείου (συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων κλπ).

Έκδοση του Επιστημονικού Περιοδικού του Μουσείου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΑΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ
1985 Βιβλιοθήκη 100.000 δρχ. Αποκλειστική χορηγία του “Καταλόγου Παλαιών Εντύπων της Βιβλιοθήκης”
1986 Μουσείο 55.600 δρχ. για έκδοση καταλόγου Ισλαμικής Συλλογής (εισιτήριο κ. Rider)
1989 Φωτογρ. Αρχείο 193.197 δρχ.Εκτύπωση αφίσας για την έκθεση του Φ.Α. και της Ελλην. Φωτογρ. Εταιρείας στο Σπίτι της Κύπρου (Βούλα Παπαϊωάννου)
1990 Μουσείο Χρηματοδότηση για τη φωτογράφηση και σχεδίαση αντικ/νων προς δημοσίευση καταλόγου των συλλογών
1991 Εκπαιδευτικά Προγράμματα 200.000 δρχ. για εκτύπωση φυλλαδίων
1991 Μουσείο 200.000 για την έκδοση επιστημονικού καταλόγου της συλλογής δίσκων και πινακίων Terra sigillata του Λουκά Μπενάκη και τη συντήρηση ορισμένων εκ των δημοσιευθέντων
2011 Ιστορικά Αρχεία 8.000 € για την έκδοση των Αρχείων του Αγώνος
2011 Μουσείο 15.000 € για την έκδοση του περιοδικού του Μουσείου
2013 Μουσείο 11.000 € για την έκδοση του περιοδικού του Μουσείου
2013 Μουσείο 3.973 € για την έκδοση του Παραρτήματος του περιοδικού του Μουσείου
2013 Ιστορικά Αρχεία 5.674 € για την έκδοση των Αρχείων του Αγώνος
2015 Μουσείο 9.650 € για την έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου για την Πόπη Ζώρα
2015

2015

2016

2016

2019

2020

Μουσείο

Πινακοθήκη Γκίκα

Μουσείο

Μουσείο

Μουσείο

Μουσείο Παιχνιδιών

5.000 € για την έκδοση τιμητικού τόμου Γ. Δεσπίνη

3.000 € κατάλογος έκθεσης φωτογραφίας “Wolf Suschitzky”.

2.000 € για μεταφράσεις κειμένων Άγγελου Δεληβορριά

382 € για μεταφράσεις κειμένων Άγγελου Δεληβορριά

2.625 € Περιοδικό Μ. Μ. (Γ. Προκοπίου – Αρχοντικά της Κοζάνης)

2.692 € παραμύθι “Ο Σκαθάρης και το Ξωτικό” της Μ. Αργυριάδη