Εκδόσεις Μουσείου

Το Σωματείο, από την ίδρυσή του προσφέρει στο Μουσείο, εμπλουτίζοντας με αντικείμενα τις πλούσιες και μοναδικές συλλογές του. Γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Μουσείου. Συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των κτηρίων του Μουσείου, καταβάλλει τους μισθούς εκτάκτων συνεργατών για την εκτέλεση ορισμένου έργου, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις του Μουσείου και γενικά προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες όλων των κτηρίων του Μουσείου (συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων κλπ).

Έκδοση του Επιστημονικού Περιοδικού του Μουσείου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΑΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ
1985 Βιβλιοθήκη Αποκλειστική χορηγία του καταλόγου Καταλόγου Παλαιών Εντύπων της Βιβλιοθήκης (100.000δρχ.)
1986 Μουσείο 55.600 δρχ. για έκδοση καταλόγου Ισλαμικής Συλλογής (εισιτήριο κ. Rider)
1989 Φωτογρ. Αρχείο Εκτύπωση αφίσας για την έκθεση του Φ.Α. και της Ελλην. Φωτογρ. Εταιρείας στο Σπίτι της Κύπρου (Βούλα Παπαϊωάννου) (193.197δρχ.)
1990 Μουσείο Χρηματοδότηση για τη φωτογράφηση και σχεδίαση αντικ/νων προς δημοσίευση καταλόγου των συλλογών
1991 Εκπ. Προγράμματα 200.000 για εκτύπωση φυλλαδίων
1991 Μουσείο 200.000 για την έκδοση επιστημονικού καταλόγου της συλλογής δίσκων και πινακίων Terra sigillata του Λουκά Μπενάκη και τη συντήρηση ορισμένων εκ των δημοσιευθέντων
2011 Ιστορικά Αρχεία 8.000Ε για την έκδοση των Αρχείων του Αγώνος
2011 Μουσείο 15.000Ε για την έκδοση του περιοδικού του Μουσείου
2013 Μουσείο 11.000Ε για την έκδοση του περιοδικού του Μουσείου
2013 Μουσείο 3.973Ε για την έκδοση του Παραρτήματος του περιοδικού του Μουσείου
2013 Ιστορικά Αρχεία 5.674Ε για την έκδοση των Αρχείων του Αγώνος
2015 Μουσείο 9.650Ε για την έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου για την Πόπη Ζώρα
2015 Μουσείο 5.000Ε για την έκδοση τιμητικού τόμου Γ. Δεσπίνη
2015

2016

Πινακοθ. Γκίκα

Μουσείο

3.000Ε για την έκδοση καταλόγου έκθεσης φωτογραφίας «Wolf Suschitzky».
2.000Ε για μεταφράσεις κειμένων Άγγελου Δεληβορριά.382Ε για μεταφράσεις κειμένων Άγγελου Δεληβορριά