Απασχόληση Προσωπικού

Το Σωματείο, από την ίδρυσή του, προσφέρει στο Μουσείο, εμπλουτίζοντας με αντικείμενα τις πλούσιες και μοναδικές συλλογές του. Γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Μουσείου. Συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των κτηρίων του Μουσείου, καταβάλλει τους μισθούς εκτάκτων συνεργατών για την εκτέλεση ορισμένου έργου, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις του Μουσείου και γενικά προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες όλων των κτηρίων του Μουσείου (συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων κλπ).

Συντηρήτρια Μουσείου Μπενάκη.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ
1981 Τμ. Συντήρησης 80.000 Μισθός συντηρήτριας χαρτιού (έκτακτης υπαλλήλου)
1982 Τμ. Συντήρησης 60.000 Μισθός συντηρήτριας χαρτιού (έκτακτης υπαλλήλου)
1990 Μουσείο Μισθοδοσία ετήσια Δάλλα (προγραμματιστή, υπεύθυνου για την καταλογογράφηση και κωδικοποίηση του υλικού του Μουσείου)
1993 Ιστορικά Αρχεία 600.000 δρχ. για πρόσληψη Μαρίας Δημητριάδου
1998 Βιβλιοθήκη, Ιστ. Αρχεία Μισθός Φλωρεντίας Μακρυνικόλα
2000 Φωτογρ. Αρχείο 400.000 Μισθός Αλ. Τσίργιαλου
2001 Φωτογρ. Αρχείο 800.000 Μισθός Αλ. Τσίργιαλου
2001 Ιστορικά Αρχεία 400.000 Μισθός Βάσως Κομπιλάκου
2002 Ιστορικά Αρχεία 800.000 Μισθός Βάσως Κομπιλάκου
2002 Φωτογρ. Αρχείο Μισθός Όλγας Χαρδαλιά (2 μηνών)
2002 Φωτογρ. Αρχείο 1.850Ε για Όλγα Χαρδαλιά
2002 Φωτογρ. Αρχείο 1.020Ε για Όλγα Χαρδαλιά
2003 Ιστορικά Αρχεία 3.600Ε για μισθοδοσία της συντηρήτριας χάρτου Μαρίας Ταπαζίδου (μισθός 6 μηνών)
2004 Παιχνιδιών 3.600 Μισθός Ευγενίας Μαλλιαρίτη (Κοινωνία της Πληροφορίας)
2005 Παιχνιδιών 6.000 Μισθός Ευγενίας Μαλλιαρίτη (Κοινωνία της Πληροφορίας)
2006 Παιχνιδιών 5.400 Μισθός Ευγενίας Μαλλιαρίτη (Κοινωνία της Πληροφορίας)
2007 Φωτογρ. Αρχείο Μισθός Χρυσούλας Δεπόλλα
2007 Φωτογρ. Αρχείο 1.200Ε μισθοδοσία
2008 Φωτογρ. Αρχείο 1.400Ε μισθοδοσία
2008 Ιστορικά Αρχεία 1.000Ε μισθοδοσία
2009 Ιστορικά Αρχεία 8.000Ε μισθοδοσία
2009 Φωτογρ. Αρχείο 2.100Ε μισθοδοσία
2010 Ιστορικά Αρχεία 4.800Ε μισθοδοσία
2010 Βιβλιοθήκη 2.250Ε μισθοδοσία
2011 Α.Ν.Α. 2.400Ε μισθοδοσία
2011 Βιβλιοθήκη 1.800Ε μισθοδοσία
2011 Ιστορικά Αρχεία 1.800Ε μισθοδοσία
2016

2017

Παιχνιδιών

Παιχνιδιών

4.600Ε μισθοδοσία

1.355Ε μισθoδοσία