Υποστήριξη Τμημάτων

Το Σωματείο, από την ίδρυσή του, προσφέρει στο Μουσείο, εμπλουτίζοντας με αντικείμενα τις πλούσιες και μοναδικές συλλογές του. Γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Μουσείου. Συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των κτηρίων του Μουσείου, καταβάλλει τους μισθούς εκτάκτων συνεργατών για την εκτέλεση ορισμένου έργου, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις του Μουσείου και γενικά προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες όλων των κτηρίων του Μουσείου (συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων κλπ).

2015 : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για άτομα με μειωμένη όραση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ
1980 Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. 15.000 για οικονομική ενίσχυση
1980 Βιβλιοθήκη 10.000 για οικονομική ενίσχυση
1980 Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. 11.502 δρχ. για διαφάνειες του χαρτιού επένδυσης ΓΕ 25946
1983 Ιστορικά Αρχεία 50.000 για την ταξινόμηση, φωτογράφιση κ.λπ. του Αρχείου Δ. Καλλέργη
1983 Βιβλιοθήκη 35.000 για αγορά δελτιοκαταλόγου
1983 Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. 28.000 για φωτογράφιση
1986 Λαογραφικό 255.000 για φωτογράφιση ξυλογλύπτων
1986 Αρχ. Ελλ. & Ρωμ. 36.250 δρχ. για φωτογράφιση συλλογής Terra Sigillata
1987 Ιστορικά Αρχεία Αρχειοθήκη
1987 Ιστορικά Αρχεία 48.243δρχ. για εξαεριστήρας και αφυγραντικά
1988 Φωτογρ. Αρχείο 90.000 για την αντικατάσταση 200 γυάλινων αρνητικών του αρχείου Περ. Παπαχατζηδάκη
1988 Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. 58.000 δρχ.
1988 Βιβλιοθήκη 88.478 δρχ.
1988 Λαογραφικό 130.620 δρχ. για φωτογράφιση ξυλογλύπτων
1988 Συντήρησης 149.200δρχ. για πρέσσα για το Εργαστ. Συντ. Χαρτιού
1988 Ιστορικά Αρχεία 64.960δρχ. για φωτιστικά
1990 Ιστορικά Αρχεία Οικονομική ενίσχυση
1990 Εκπ. Προγράμματα Οικονομική ενίσχυση
1990 Φωτογρ. Αρχείο Οικονομική ενίσχυση
1990 Βιβλιοθήκη Χρηματοδότηση για την αγορά σειράς για την Ισλαμική Τέχνη
1991 Ιστορικά Αρχεία 40.000 για την αγορά ερμαρίου
1992 Ιστορικά Αρχεία 268.000 δρχ.
1992 Συντήρησης 363.000 δρχ.
1995 Ιστορικά Αρχεία 2.106.706δρχ.για αγορά ηλ. υπολογιστή και εκτυπωτή
1996 Ιστορικά Αρχεία 690.000 δρχ. για αγορά φωτοτυπικού μηχ. Ιστορικών Αρχείων
1996 Ιστορικά Αρχεία 350.000 δρχ. για μετάφραση από τουρκικά
1996 Φωτογρ. Αρχείο Ηλεκτρονικός υπολογιστής (450.000δρχ.)
1996 Λογιστήριο 500.000 δρχ. για αγορά ηλ. υπολ.
1996 Συντήρησης 330.000 δρχ. για συνδρομές περιοδικών
1996 Ιστορικά Αρχεία 250.000 δρχ. για αμοιβή μεταφραστών
1999 Ιστορικά Αρχεία 500.000
1999 Συντήρησης 186500 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
1999 Βιβλιοθήκη, Ιστ. Αρχεία 300.000
1999 Πινακοθ. Γκίκα 200.000
2000 Συντήρησης 353.500 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
2001 Συντήρησης 460.000 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
2001 Α.Ν.Α. 410000Ε
2002 Α.Ν.Α. 2.440Ε για συμμετοχή 2 συνεργατών σε συνέδριο Βιέννης
2002 Συντήρησης 2.500Ε για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
2002 Ισλαμικό 6.200Ε από λαχειοφόρο
2003 Συντήρησης 1.200Ε για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
2004 Ιστορικά Αρχεία 3.000Ε για 4η συναυλία (17/02/04) εις μνήμην Γ. Παπαϊωάννου
2004 Συντήρησης 1.600 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
2005 Συντήρησης 2.200 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
2006 Συντήρησης 2.230 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων
2006 Συντήρησης 1.200 για έρευνα επιταφίου της Κοκώνας του Ρολογά
2007 Συντήρησης 541Ε για έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο για τη συντήρηση υφάσματος στην ΚΠ
2007 Συντήρησης 116,41Ε για αγορά δύο βιβλίων για τα κοπτικά υφάσματα
2007 Συντήρησης 2.327,41Ε
2008 Λογιστήριο 4.500Ε
2008 Συντήρησης 11.826Ε
2008 Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. 2.000Ε
2010 Βιβλιοθήκη 7.500Ε για τη διοργάνωση του Συνεδρίου Βιβλιοθηκών
2010 Πινακοθ. Γκίκα 4.000Ε για επανέκθεση
2011 Ισλαμικό 1.920Ε για προθήκες
2011 Συντήρησης & Βυζαντινών 2.600Ε
2012 Πινακοθ. Γκίκα 6.000Ε για επανέκθεση
2012 Φωτογρ. Αρχείο 3.000Ε
2013 Εκπ. Προγράμματα 2.500Ε
2013 Βιβλιοθήκη & Πινακοθ. Γκίκα 23.982Ε για τα συμβολαιογραφικά έξοδα Συλλογής Ε. Φινόπουλου
2014 Αρχ. Ελλ. & Ρωμ. 1.500Ε για συμμετοχή σε συνέδριο
2014 Εκπ. Προγράμματα 4.000Ε
2015 Ιστορικά Αρχεία 500Ε εις μνήμην Ν. Ρωκ-Μελά
2015 Εκπ. Προγράμματα 5.000Ε «Βλέποντας με τις αισθήσεις»
2016 Εκπ. Προγράμματα 5.000Ε  «Βλέποντας με τις αισθήσεις»
2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Εκπ. Προγράμματα

Τμήμα εκθέσεων

Τμήμα Συντήρησης

Τμήμα εκθέσεων

Ιστορικά Αρχεία

P.L. Fermor

Φωτογρ. Αρχείο

6.000Ε «Βλέποντας με τις αισθήσεις»

5.000Ε βίντεο για την έκθεση «Ελληνικό Κόσμημα»

5.000Ε για την συντήρηση αρχαίων ιατρικών εργαλίων

5.000Ε για έκθεση «Γιάννης Μόραλης»

234Ε γραφική ύλη

3.000E καταγραφή βιβλίων οικίας Fermor

900Ε για συμμετοχή στο συνέδριο ORACLE