Κτήρια

Το Σωματείο, από την ίδρυσή του, προσφέρει στο Μουσείο, εμπλουτίζοντας με αντικείμενα τις πλούσιες και μοναδικές συλλογές του. Γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Μουσείου. Συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των κτηρίων του Μουσείου, καταβάλλει τους μισθούς εκτάκτων συνεργατών για την εκτέλεση ορισμένου έργου, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις του Μουσείου και γενικά προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες όλων των κτηρίων του Μουσείου (συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων κλπ).

Μουσείο Παιχνιδιών στο Π. Φάληρο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ.

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1977 Διαμόρφωση και λειτουργία Πωλητηρίου
1983 Μελέτη εγκατάστασης κλιματισμού (Gael de Guichen, Brian Ramer)
1983 Βελτίωση ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων (αγορά μηχ. Philips αιθουσών διαλέξεων) (73.000δρχ.)
1995 14.253.000δρχ. για αποκατάσταση Οικίας Δέλτα  (έσοδα της συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής)
1996 3.422.900 δρχ. για αποκατάσταση Οικίας Δέλτα
2004 10.000Ε για το φωτισμό του Ισλαμικού Μουσείου
2004 842Ε για 10 ελαιόδενδρα κτηρίου Πειραιώς
2006 5.316Ε για φωτισμό κήπου εργαστηρίου Γ. Παππά
2007 10.000Ε για αναδιάταξη αποθηκευτικών χώρων του κτηρίου της Πειραιώς
2013 11.070Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων
2014 18.000Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων
2014 20.898Ε για συντήρηση ανελκυστήρων όλων των κτηρίων
2014 1.000Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Πειραιώς για τα 10 χρόνια λειτουργίας του
2015 1.000Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μ. Ισλαμικής Τέχνης για τα 10 χρόνια λειτουργίας του
2015 18.000Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων
2015 27.864Ε για συντήρηση ανελκυστήρων όλων των κτηρίων
2015 500Ε για την ανακαίνιση της οικίας Patrick Leigh Fermor
2016 12.000Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων
2016 11.610Ε για συντήρηση ανελκυστήρων όλων των κτηρίων
2016
2016
2017
2017
2018
2019

2019
2020

241Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μ. Χατζηκυριάκου-Γκίκα
2.356Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μουσείου Παιχνιδιών
155€ για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μουσείου Παιχνιδιών
9000€ για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων
5000€ για εργασίες συντήρησης της Οικίας Δέλτα στην Κηφισιά
500€ Μουσείο Παιχνιδιών, εις μνήμην Μαρίας Αργυριάδη

1000€ Οικία Patrick Leigh Fermor
5000€ για την Πινακοθήκη Ν. Χ”Κυριάκου-Γκίκα (πρόγραμμα στήριξης του ΜΜ. “Μαζί και Αύριο”)