23/03/2023

Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Η Σμύρνη στις αρχές του 20ού αι. μέσα από τα μάτια του βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη» στο Β&Χ Μουσείο

Στις 23 Μαρτίου 2023 μία ομάδα Φίλων του Μουσείου μας επισκεφθήκαμε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο την έκθεση “Η Σμύρνη στις αρχές του 20ού αι. μέσα από τα μάτια του βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη”. Η έκθεση παρουσιάζει το αρχείο των μελών της οικογένειας Λαμπάκη που έζησαν και δραστηριοποήθηκαν σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας στο δεύτερο μισό του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Περιλαμβάνει χαρτώο υλικό, φωτογραφίες, άρθρα και ημερολόγια και συγκεντρώνει πλήθος πληροφοριών για τα μνημεία και τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας, το χαρακτήρα, την οργάνωση, αλλά και την καθημερινότητα των ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής. Επιπλέον προκύπτει ο ρόλος και η σημασία της αρχαιολογικής έρευνας αυτήν την περίοδο που, υπό το πρίσμα της ίδρυσης εθνών-κρατών, τα μνημεία και οι αρχαιότητες αποκτούν μείζονα σημασία στη διαμόρφωση και διάκριση των εθνικών ταυτοτήτων.
Μας ξενάγησε ο επιμελητής της έκθεσης, διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, κ. Διονύσιος Μουρελάτος, τον οποίο ευχαριστούμε.

Κείμενο & Φωτογραφίες: Τίνα Στέα