22/11/2017

«Εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω. Διαδρομές στις αρχειακές πηγές»

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, επισκεφθήκαμε την έκθεση αρχειακού υλικού που φιλοξενούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, «Εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω. Διαδρομές στις αρχειακές πηγές». Η έκθεση εστιάζει στη γυναικεία δραστηριότητα μέσα από αρχειακές πηγές και περιλαμβάνει προβολή οπτικοακουστικού υλικού. Οι Επιμελήτριες κκ. Ελένη Θεοδωροπούλου και Ελένη Μαμά, μας προσέφεραν μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην έκθεση και στους χώρους των Γ.Α.Κ.