21/07/2022

Επίσκεψη με ξενάγηση στην εικαστική έκθεση «Επέστρεφε» του Ανδρέα Γεωργιάδη

Ο κόσμος του Κ. Π. Καβάφη με τη ματιά του εικαστικού Ανδρέα Γεωργιάδη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
Τα έργα του ζωγράφου συνομιλούν με κειμήλια του Καβάφη από το αρχείο της Γενναδείου και κυρίως συνομιλούν με τα ίδια τα ποιήματα.
Ο Ανδρέας Γεωργιάδης μας ξενάγησε όχι μόνο στο έργο του, αλλά στην εποχή και την ποίηση του Καβάφη και τον ευχαριστούμε.
Η επίσκεψη επαναλαμβάνεται για τα μέλη μας την Κυριακή 24/07 στις 13.00 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

Γεώργιος Κλαυδιανός