12/04/2022

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «Εγώ την αλήθεια…»

Στις 12 Απριλίου 2022 μία ομάδα των Φίλων επισκέφθηκε την περιοδική έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής με θέμα “Εγώ η αλήθεια… Απομνημονεύματα, Υπομνήματα, Ενθυμήματα, Αναμνήσεις, Διηγήσεις”. Η έκθεση έχει αποθησαυρίσει δημοσιευμένα απομνημονεύματα της Ελληνικής Επανάστασης με τη ματιά λογίων όπως ο Νικόλαος Δραγούμης, προκρίτων, όπως ο Κανέλλος Δεληγιάννης, εγγράμματων αγωνιστών, όπως ο Φωτάκος και ο Κασομούλης, ημιεγγράμματων, όπως ο Μακρυγιάννης, και αγράμματων που υπαγορεύουν σε τρίτους, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς. Από την έκθεση δεν λείπουν και δημοσιεύματα ξένων αγωνιστών όπως ο Smuel Howe, αλλά και μιας γυναίκας, της Αντωνούσας Καμπουράκη.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη γίνεται μια χρονολογική καταγραφή του κοινωνικού, πολιτισμικού και πολιτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και επαναπροσδιορίζουν τη ζωή τους οι άνθρωποι που καταγράφουν τον Αγώνα. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα 21 επιλεγμένα απομνημονεύματα. Με κέντρο την πρώτη τους έκδοση αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα του καθενός και η μικροϊστορία κάθε έργου.

Μέσα από την προσωπική εκδοχή των γεγονότων που ο απομνημονευματογράφος βίωσε ως πρωταγωνιστής ή παρατηρητής αποτυπώνονται οι συνθήκες του βίου, η εξιστόρηση των σημαντικών γεγονότων, αλλά και οι απεικονίσεις του καθημερινού βίου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Φωνή στα απομνημονεύματα έδωσε η Διευθύντρια των Υπηρεσιών του Ιδρύματος της Βουλής και Επιμελήτρια της έκθεσης κυρία Άννα Ενεπεκίδου που με ενθουσιασμό και απολαυστικό λόγο μας ξενάγησε στην έκθεση. Την ευχαριστούμε πολύ.

Τίνα Στέα
Φωτογραφίες Τίνα Στέα