05/12/2022

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Οι χαλκοί ενεπίγραφοι πίνακες του Άργους, Επιγραφικό Μουσείο

Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη επισκεφθήκαμε το Επιγραφικό Μουσείο για να δούμε την περιοδική έκθεση «Οι χαλκοί ενεπίγραφοι πίνακες του Άργους» και να ξεναγηθούμε από τον Επίτιμο Διευθυντή του Μουσείου κ. Χαράλαμπο Κριτζά.
Από το σύνολο των 136 χάλκινων πινάκων, που βρέθηκαν κατά τύχη σε ανασκαφή για έγερση κάποιου κτηρίου, εκτίθενται μόνο οι 16. Οι πίνακες βρέθηκαν τοποθετημένοι μέσα σε λίθινες θήκες και σε αγγεία, τα οποία καλύπτονταν με βαριές λίθινες πλάκες. Οι πίνακες φυλάσσονταν στον θησαυρό (θησαυροφυλάκιο) του Ιερού της Αθηνάς Παλλάδος, τα δε αναγραφόμενα σ’αυτούς κείμενα είναι οικονομικού περιεχομένου, τα οποία μαρτυρούν την πολιτική οργάνωση και την οικονομική ευημερία του Άργους του α’ μισού του 4ου αι. π.Χ.
Στην έκθεση εκτίθενται, όπως αναφέρθηκε ήδη, οι 16 μόνο από το σύνολο των 136, που καθαρίστηκαν και διαβάστηκαν με πολύ μεγάλη δυσκολία, χρησιμοποιώντας ειδικούς φακούς κ.τ.λ. Αρκετοί βρέθηκαν εν διαλύσει, συγκολλήθηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνουν ευανάγνωστοι. Η παρουσίασή τους στην έκθεση είναι εξαιρετική, βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα σε προθήκες και με τη χρήση φακών, ο επισκέπτης μπορεί να τους διαβάσει. Εκτίθεται επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλη την διαδικασία εύρεσής τους, διαχωρισμού (ήσαν κολλημένοι μεταξύ τους), καθαρισμού, συγκόλλησης, ανάγνωσης κ.τ.λ.
Ευχαριστούμε θερμότατα τον κ. Χαράλαμπο Κριτζά για το εξαιρετικό μάθημα ιστορίας του Άργους και ξενάγησης στα πολύτιμα εκθέματα.

Κείμενο & φωτογραφίες: Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου