28/06/2022

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Τρίτη 28 Ιουνίου, ώρα 11.00

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική σπονδυλωτή έκθεση «Λίθινες διαδρομές – Ιστορίες από Πέτρα: Εβραϊκές Επιγραφές στην Ελλάδα» που οργανώνει το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως μέρος της κοινής μουσειακής παρουσίασης με το Επιγραφικό Μουσείο. Το πρώτο μέρος της έκθεσης που παρουσιάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει τίτλο «Τέχνη της Μνήμης και της Μνημόνευσης» και προτείνει μια νέα ανάγνωση του αρχαιολογικού υλικού, μέσα από τη σύγχρονη ματιά δέκα καλλιτεχνών από τον κόσμο των καλών και των εφαρμοσμένων τεχνών. Η ξενάγηση θα γίνει από την επιμελήτρια της έκθεσης κ. Αναστασία Λουδάρου.

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Νίκης 39, τηλ. 210 3225582.

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου € 5, πληρωτέα επί τόπου.

Συμμετοχή έως 15 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου.

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 20 Ιουνίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 722995.