02/06/2022

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη επισκεφθήκαμε το Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών.
Ξεναγηθήκαμε στους χώρους και ενημερωθήκαμε για την ιστορία και το έργο του Κέντρου.

Σκοποί του Κέντρου είναι η:
* Μελέτη της Ελληνικής γλώσσας και των διαλέκτων της
* Αποθησαύρηση των νεοελληνικών διαλέκτων
* Σύνταξη του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής
* Έκδοση της ιστορίας της Ελληνικής γλώσσας

Η ελληνική γλώσσα αν και παρέμεινε ενιαία από την αρχαιότητα ως σήμερα, ποτέ δεν μιλήθηκε ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον ομόγλωσσο γεωγραφικό χώρο, διαμορφώνοντας έτσι τοπικές διαλεκτικές παραλλαγές. Κατά περιόδους μια από αυτές τις διαλεκτικές παραλλαγές επικρατώντας και εκτοπίζοντας τις άλλες, καθίσταται κοινή γλώσσα των ελληνοφώνων. Έτσι η αττική διάλεκτος αποτέλεσε τη βάση της Κοινής, η οποία μιλήθηκε κατά τους αλεξανδρινούς και ρωμαϊκούς χρόνους και της οποίας η βαθμιαία διάσπαση οδήγησε από την πρώιμη βυζαντινή εποχή σε νέες διαλεκτικές μορφές.

Για την καλύτερη κατανόηση των διαλέκτων & Ιδιωμάτων πραγματοποιήσαμε στο Κέντρο, ασκήσεις με λέξεις ίδιας σημασίας διαφορετικών τόπων.
Ήταν μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες του Κέντρου για την ξενάγηση και το αξιόλογο έργο που επιτελούν.

Σοφία Ματσούκα
Φωτογραφίες: Φάνης Ματσούκας, Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου