02/06/2022

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Πέμπτη 2 Ιουνίου, ώρα 11.00 (α’ ομάδα) & 12.30 (β’ ομάδα)

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών. Το Κέντρο, σκοπός του οποίου είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και των διαλέκτων της, η αποθησαύριση των νεοελληνικών διαλέκτων καθώς και η σύνταξη του Ιστορικού Λεξικού, ιδρύθηκε το 1908 υπό τη μορφή επιτροπής, η οποία ανέλαβε να συντάξει και να εκδώσει το Λεξικό «ολοκλήρου της Ελληνικής γλώσσης από της πρώτης εμφανίσεώς της μέχρι σήμερον». Θα ξεναγηθούμε στους χώρους και θα ενημερωθούμε για την ιστορία, το έργο και τους σκοπούς του Κέντρου από την κ. Ιωάννα Μανωλέσσου, Διευθύνουσα το Κέντρο Ερεύνης.

Συνάντηση στην είσοδο του Κέντρου, οδός Αλεξ. Σούτσου 22, Κολωνάκι, τηλ. 211 2111000.

Κόστος συμμετοχής για την ενίσχυση του Σωματείου μας € 5, πληρωτέα επί τόπου.

Συμμετοχή έως 10 άτομα η κάθε ομάδα. Συνοδεύουν οι κυρίες Σ. Ματσούκα και Ρ. Τσιμπιροπούλου αντιστοίχως.

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 27 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.