04/11/2022

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας και στο Μουσείο Ορυκτολογίας & Πετρολογίας του ΕΚΠΑ

Δύο άγνωστα στο ευρύ κοινό αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα μουσεία, το Παλαιοντολογικό-Γεωλογικό και το Ορυκτολογικό & Πετρολογίας της Γεωλογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, επισκέφθηκαν οι «Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη» την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022. Στο πρώτο, φιλοξενούνται μερικά από τα σημαντικότερα απολιθώματα που βρέθηκαν στην Ελλάδα, αλλά και απολιθώματα-σταθμοί στην ιστορία της εξέλιξης της ζωής πάνω στη γη. Στο δεύτερο, στεγάζεται η παλαιότερη συλλογή ορυκτών και πετρωμάτων στη χώρα, η σπουδαιότητα της οποίας οφείλεται αφενός στα ιδιαίτερης αισθητικής δείγματα και αφετέρου στην αφθονία και ποιότητά τους. Ευχαριστούμε θερμότατα τους επιστημονικούς συνεργάτες των δύο μουσείων για την ξενάγηση που μας προσέφεραν.

Κείμενο: Παρασκευή Ελεφάντη
Φωτογραφίες: Ιωάννα Χρυσανθάκη