23/01/2019

Ίδρυμα Θεοχαράκη: «Η Εικόνα της Γυναίκας στη Νεοελληνική Ζωγραφική»

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 13.30

Επίσκεψη με ξενάγηση από επιμελητή της έκθεσης «Η Εικόνα της Γυναίκας στη Νεοελληνική Ζωγραφική» που παρουσιάζει το Ίδρυμα Θεοχαράκη.

Συνάντηση στην είσοδο του Ιδρύματος, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, τηλ. 2103611206

Είσοδος: €4 πληρωτέα επί τόπου.

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958.