10/03/2021

Ομιλία με θέμα: «Βυζαντινά μνημεία της Βόρειας Αδριατικής: Ακυληία, Γκράντο, Παρέντιον

Τετάρτη 10  Μαρτίου

Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: «Βυζαντινά μνημεία της Βόρειας Αδριατικής: Ακυληία, Γκράντο, Παρέντιον» του κ. Σταύρου Αρβανιτόπουλου, Δρος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και α΄ Αντιπροέδρου των Φίλων. Γνωριμία με την Ακυληία (Aquileia),το Γκράντο (Grado) και το Παρέντιον (Poreč), τρία αστικά κέντρα και σημαντικούς λιμένες των ρωμαϊκών χρόνων, με υψηλής ποιότητας και μοναδικής διατήρησης παλαιοχριστιανικές βασιλικές, κοσμημένες με εντοίχια και επιδαπέδια ψηφιδωτά, αρχιτεκτονικά γλυπτά, συνθέσεις από μαρμαροκονία και μάργαρο.

Πατήστε στο σύνδεσμο του video της ομιλίας :