30/01/2018

«Ρώσικη θρησκευτική τέχνη στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες μιας μακράς επικοινωνίας, 16ος-19ος αιώνας» στο Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1

Τρίτη 30 Ιανουαρίου με τους Φίλους, επίσκεψη στην έκθεση που παρουσιάζει το Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, «Ρώσικη θρησκευτική τέχνη στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες μιας μακράς επικοινωνίας, 16ος-19ος αιώνας».

Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από εξήντα έργα, εστιάζοντας στους διαύλους μεταφοράς των θρησκευτικών έργων από τη Ρωσία στην Ελλάδα και στις διαδικασίες ενσωμάτωσής τους σε ένα καινούργιο εθνο-θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο.
Η έκθεση συγκεντρώνει για πρώτη φορά ρωσικές εικόνες και λατρευτικά αντικείμενα, που βρίσκονται διάσπαρτα, όχι μόνο σε μουσειακές συλλογές, αλλά και σε μονές και ναούς στους οποίους αφιερώθηκαν ως δωρεές και αναθήματα.
Τα περισσότερα αντικείμενα της έκθεσης προέρχονται από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παραχώρηση έργων από εκκλησιαστικές συλλογές, ναούς και μονές της Ελλάδας. Έργα παραχωρήθηκαν από το Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Mουσείο Μυτιλήνης, τη μουσειακή συλλογή της Νέας Μονής Χίου, τις Μονές Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου Τρικάλων και Υ.Θ. Πλατυτέρας στην πόλη της Κέρκυρας. Μαζί τους εκτίθενται και εικόνες που παραμένουν σε χρήση στους ναούς όπου είχαν αρχικά αφιερωθεί, όπως, μία εικόνα από το τέμπλο του μητροπολιτικού ναού των Ταξιαρχών στη Χώρα της Τήνου και μία από τις δεσποτικές εικόνες του Αγίου Γεωργίου Πολιτείας στην Καστοριά.
Η εξαιρετική ξενάγηση έγινε από την Επιμελήτρια της έκθεσης κ. Γιουλιάνα Μπόιτσεβα.

Συνοδεία και φωτογραφίες : Γιώργος Πισιμίσης.