27/03/2018

Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου “Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη”

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου (άρθρο 8) και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, στο χώρο του Κυλικείου του κεντρικού κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1), ώρα 5.30 μ.μ. Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με όσα μέλη παρευρεθούν (άρθρο 9).

Επειδή εκ πείρας γνωρίζουμε ότι, η απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία δεν επιτυγχάνεται ποτέ, παρακαλούμε να παρευρεθείτε οπωσδήποτε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, στο χώρο του Κυλικείου του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1) ώρα 5.30 μ.μ.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, Γραμματέα και 4 ψηφολεκτών.
 2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2017.
 3. Υποβολή του Ισολογισμού, Απολογισμού και Προϋπολογισμού προς έγκριση – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 10).
 4. Έγκριση Απολογισμού Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Ενδεχόμενες ερωτήσεις επί των θεμάτων λογοδοσίας και ισολογισμού, απολογισμού και προϋπολογισμού.
 6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης.
 7. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό Έτος 2018 (άρθρο 17).
 8. Έκθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και σχετική εισήγηση.
 9. Προτάσεις – ανακοινώσεις Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Εκλογή τριών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.
 11. Εκλογή τριών μελών για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.