04/03/2024

Ξενάγηση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

Δευτέρα 4 Μαρτίου, ώρα 12.00
Ξενάγηση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), αποστολή των οποίων είναι η φύλαξη και διαχείριση του αρχειακού υλικού της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του κράτους, αλλά και τη λειτουργία του σε διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ξεναγεί ο κ. Ι. Γκλαβίνας (Αν. προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αρχειακής Έρευνας). Συνάντηση στην είσοδο των Αρχείων, Δάφνης 61, Ψυχικό.
Συμμετοχή έως 20 άτομα.
Συνοδεύει η κ. Ρ. Τσιμπιροπούλου.
Κόστος συμμετοχής: €5 (υπέρ του Σωματείου) & €2 για τα whispers.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.