16/05/2024

Ξενάγηση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Πέμπτη 16 Μαΐου, ώρα 12.00
Ξενάγηση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), αποστολή των οποίων είναι η φύλαξη και διαχείριση του αρχειακού υλικού της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του κράτους, αλλά και τη λειτουργία του σε διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ξεναγεί ο κ. Ι. Γκλαβίνας (Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αρχειακής Έρευνας). Συνάντηση στην είσοδο των Αρχείων, Δάφνης 61, Ψυχικό. Συνοδεύει ο κ. Ν. Καρράς.
Συμμετοχή έως 20 άτομα. Κόστος συμμετοχής: €7.
Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 10 Μαΐου, στο Γραφείο των Φίλων, 09.00-15.00, τηλ. 210 7229958.