31/01/2024

Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη και το Αρχείο των Πατέρων Ιησουιτών

Δύο ομάδες Φίλων του Μουσείου μας επισκεφθήκαμε στις 31 Ιανουαρίου 2024 τη Βιβλιοθήκη των Πατέρων Ιησουητών που στεγάζεται σε ένα σύμπλεγμα κτηρίων που περιλαμβάνει εκτός από τη βιβλιοθήκη και το αρχείο, εκκλησία, χώρους ενδιαιτήματος των μοναχών του Τάγματος, καθώς και εθελοντών διαφόρων εθνοτήτων, αλλά και χώρους της Ιησουιτικής Υπηρεσίας Προσφύγων. Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει με εθελοντές πρόσφυγες προσφέροντας ρουχισμό, μαθήματα γλώσσας και με βοήθεια στη σύνταξη εγγράφων. Μας υποδέχθηκε ο Ηγούμενος που μας ενημέρωσε για τις δράσεις του Τάγματος στην Ελλάδα και μας ξενάγησε θαυμάσια η Υπεύθυνη του Αρχείου κ. Ε. Λούκου την οποία ευχαριστούμε πολύ. Η βιβλιοθήκη οργανώθηκε από τον πατέρα Σεβαστιανό Φρέρη και είναι αποτέλεσμα αφενός της συγχώνευσης των βιβλιοθηκών που υπήρχαν στις τρεις μονές του τάγματος στην Ελλάδα, (Σύρο, Τήνο και Αθήνα), και αφετέρου με υλικό και άλλων μονών και φορέων. Η βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερους από 60.000 τόμους μεταξύ των οποίων αρχέτυπα και παλαίτυπα που ανάγονται στον 15ο αιώνα, κάποια από τα οποία είναι μοναδικά αντίτυπα στον ελλαδικό χώρο.

Κείμενο&Φωτογραφίες:Τίνα Στέα