15/05/2023

Ξενάγηση στην έκθεση «Γυρισμός. Κυκλαδικοί θησαυροί στο ταξίδι της επιστροφής» στο ΜΚΤ

Οι Φίλοι επισκεφθήκαμε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για να ξεναγηθούμε στην περιοδική έκθεση «Γυρισμός. Κυκλαδικοί θησαυροί στο ταξίδι της επιστροφής», καθώς και στη μόνιμη συλλογή «Σκηνές του καθημερινού βίου στην Αρχαιότητα». Η περιοδική έκθεση έχει χωρισθεί  χρονολογικώς σε τρεις ενότητες.
Η πρώτη ενότητα αφορά στην Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδο από το 3000 π.Χ. έως το 2800 π.Χ., στην οποία, εκτός των άλλων αντικειμένων της ιδίας περιόδου, εκτίθεται και ένα σπανιώτατο μικρό, περίτεχνο γυναίκειο ειδώλιο (3 σε όλο τον κόσμο). Η δεύτερη ενότητα αφορά στη μεταβατική περίοδο από το 2800 π. Χ. έως το 2700 π.Χ. στην οποία εκτίθενται γυναικεία και ανδρικά ειδώλια, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα σχετικά με τη λατρεία θεών. Η τρίτη ενότητα αφορά στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο από το 2800 π.Χ. έως το 2300 π.Χ., στην οποία εκτίθενται πάλι ειδώλια ανδρικά και γυναικεία, τηγανόσχημα αντικείμενα, πυξίδες, ρυτά κτλ., με περίτεχνα σκαλίσματα.
Η επίσκεψη και η ξενάγηση στον όροφο με «Σκηνές του καθημερινού βίου στην Αρχαιότητα» ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα. Στις προθήκες εμφανίζονται όλες οι φάσεις του βίου μαζί με τα ανάλογα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν. Η περιγραφή του βίου  αρχίζει από τη γέννηση του ανθρώπου, τη νηπιακή και παιδική ηλικία, την εκπαίδευση των αρρένων και των θηλέων χωριστά, την άθληση των αρρένων, τη συμμετοχή τους στους αγώνες, το γάμο, την ενασχόληση των ανδρών εκτός του οίκου και των γυναικών εντός, την ανατροφή των παιδιών και την υφαντική τέχνη των γυναικών και τέλος το γήρας και το θάνατο όλων των θνητών. Προβάλλεται επίσης σχετικό  με την έκθεση video, το οποίο παρακολουθήσαμε  με πολύ ενδιαφέρον. Η ξενάγηση της κ. Μαριέττας Κυπριωτάκη εξαιρετική από κάθε άποψη, την ευχαριστούμε θερμότατα.

Κείμενο-φωτογραφίες: Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου