04/06/2024

Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Από τη Μεγάλη… στη Σύγχρονη Ελλάδα (Μέρος Β΄): Οι Πρόσφυγες», Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο

Οι Φίλοι επισκεφθήκαμε, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το δεύτερο μέρος της έκθεσης “Από την Μεγάλη στη Σύγχρονη Ελλάδα” με τον υπότιτλο «Οι Πρόσφυγες». Μια έκθεση που παρακολουθεί την ολοκλήρωση της δημιουργίας της χώρας από άποψη συνόρων και επικεντρώνεται στην πληθυσμιακή διαμόρφωση της Ελλάδας μέσα από τις μετακινήσεις πληθυσμών επί έναν αιώνα. Η σύγχρονη Ελλάδα διαμορφώθηκε μεταξύ της Επανάστασης του 1821, που γέννησε το πρώτο μικρό κράτος, μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923. Στη διάρκεια αυτού του αιώνα σημειώθηκαν κοσμογονικές αλλαγές, με αποτέλεσμα προσφυγικές ροές που άλλαξαν ριζικά την ελληνική κοινωνία. Στόχος της έκθεσης είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση του προσφυγικού φαινομένου, μέσα από τα ζητήματα που απασχόλησαν διαχρονικά τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη δεινή θέση να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Μέσα από ανθρώπινες ιστορίες φωτίζονται πτυχές του θέματος, όπως η αναγκαστική φυγή, οι δυσκολίες της μετακίνησης, η υποδοχή, η εγκατάσταση, η διαχείριση του τραύματος, η ενσωμάτωση στη νέα πατρίδα, η μνήμη. Και παράλληλα, η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση, οι προσπάθειες συμπατριωτών και ξένων για βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα η καχυποψία, η αδιαφορία και η εχθρική στάση πολλών. Μια έκθεση που ψηλαφεί με μοναδικό τρόπο τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές συνέπειες ενός προσφυγικού φαινομένου που συνδέεται άρρηκτα με το συγκλονιστικότερο συλλογικό τραύμα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την Μικρασιατική Καταστροφή.
Ξεναγηθήκαμε με κάθε λεπτομέρεια από την επιμελήτρια του ΕΙΜ κ.Νίκη Μαρκασιώτη, την οποία ευχαριστούμε θερμά.
Κείμενο – φωτογραφίες – συνοδεία: Φρύνη Κ.Παπαλημναίου