22 Απριλίου, 2021

Διαδικτυακή διάλεξη Φίλων Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 19.00

Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος, Δρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Μεταφορά και φύλαξη του νερού στο αρχαίο Βυζάντιο και στην Κωνσταντινούπολη (2ος-15ος αι.)

Για τη θεραπεία του μεγάλου μειονεκτήματος τόσο του αρχαίου Βυζαντίου όσο και της Κωνσταντινουπόλεως που το διαδέχθηκε, την έλλειψη φυσικών πηγών νερού, προνόησαν οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες (με πρώτο τον Αδριανό το 2ο αι. μ.Χ.) με την κατασκευή εντυπωσιακών σε μέγεθος, ποιότητα και αποτελεσματικότητα έργων. Εξετάζο-νται τα γνωστά από τις πηγές και από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα υδραγωγεία εντός των τειχών και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θράκης, καθώς και οι υπαίθριες και οι υπόγειες κινστέρνες, μέσω των οποίων εξασφαλίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου οι τεράστιες υδάτινες ποσότητες που απαιτούνταν για την ύδρευση των εκατοντάδων χι-λιάδων κατοίκων της πρωτεύουσας και την άρδευση των κήπων και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο εσωτερικό του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/j/86203080559?pwd=TEhPck1pM1F6ckVKbjJwMzl3a0NPQT09

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για τεχνικούς λόγους ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 100 άτομα.