Φεβρουάριος 7, 2019

Εκδήλωση για τη βράβευση του Σωματείου από την Ακαδημία Αθηνών