28 Μαρτίου, 2019

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου & της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Φίλων.

Κατά τις αρχαιρεσίες – που πραγματοποιήθηκαν στη ετήσια τακτική Γ. Σ. των Φίλων την Τρίτη, 26/3/2019 – εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – με 3ετή θητεία – κατά σειρά επιτυχίας :
1. Μαρία Μπενία- Δρίβα (επανεκλογή)
2. Φρύνη Παπαλημναίου
3. Σοφία Ματσούκα.
Το 9 μελες Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα το αργότερο σε μια βδομάδα από τη σύγκληση της ΓΣ ( άρθρο 13 Καταστατικού).
Και ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων– με 1ετή θητεία – κατά σειρά επιτυχίας:
1. Ευδοκία Οικονομοπούλου
2. Ελένη Σταυρινού
3. Δήμητρα Κουμιτζέλη