17 Ιουνίου, 2021

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ώρα 18.30 : Νέα ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι

Μετά την αδυναμία πραγματοποίησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Σωματείου στις 29 Ιουνίου 2021 , λόγω των πρόσφατων απαγορευτικών Κυβερνητικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για την πανδημία και κατόπιν της νομοθετικής ρύθμισης για παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) μέχρι τις  31/10/2021, με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου , ορίζεται ως νέα ημερομηνία πραγματοποίησής της  η ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ώρα 18.30 στο χώρο του Εστιατορίου του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1).

θα προηγηθεί, στον ίδιο χώρο και ώρα 17.00, η έκτακτη ΓΣ για την έγκριση του Σχεδίου τροποποίησης του ισχύοντος Καταστατικού για τον εκσυγχρονισμό και την ανταπόκρισή του στις σύγχρονες πολιτιστικές και μορφωτικές δράσεις.

Για το ΔΣ
Γιώργος Πισιμίσης
Πρόεδρος