Προηγούμενες > Επισκέψεις / Ξεναγήσεις

23/10/2020
Την Παρασκευή 23/10, οι Φίλοι ξεναγηθήκαμε σε ένα από τα κορυφαία σωζόμενα βυζαντινά μνημεία της χώρας, στην αναστηλωμένη Μονή Δαφνίου ,εντεταγμένη στον κατάλογο...