2 Οκτωβρίου, 2018

Βόλος: Συνέδριο Φίλων των Μουσείων

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) με θέμα

“Οι Φίλοι των Μουσείων στη Σύγχρονη Μουσειακή Πρακτική. Νεωτερικότης και προβληματισμοί στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο”

Βόλος  – 5,6,7 Οκτωβρίου 2018

Στο Συνέδριο κλήθηκε να μιλήσει η Πρόεδρος των Φίλων, κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου, με θέμα “Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη»: 61 χρόνια (1957-2018) συνεχούς δημιουργικής πολιτιστικής παρουσίας”

Βόλος – Συνέδριο ΕΟΣΦΙΜ – Δελτίο Τύπου

Βόλος – Συνέδριο ΕΟΣΦΙΜ – ομιλία Ρ. Τσιμπιροπούλου