Προσεχείς > Επισκέψεις / Ξεναγήσεις

07/02/2022
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, ώρα 15.00 (Περιοδικές εκθέσεις στα πνευματικά ιδρύματα των Αθηνών) Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Αναζητώντας την Αθανασία - Η...
14/02/2022
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 (Περιοδικές εκθέσεις στα πνευματικά ιδρύματα των Αθηνών) Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Αναζητώντας την Αθανασία - Η...